Ceník služeb RELIA je sestaven z cen doporučených asociacemi realitních kanceláří.

1. Realitní činnost – provize za zprostředkování

Zprostředkování prodeje nemovitosti 

3 – 6% z kupní ceny + DPH 

nebo dohodou,  nejméně však 30 000 Kč  plus DPH 

Zprostředkování pronájmu nemovitostí pro  bydlení do 1 roku

od 1 měsíčního nájmu + DPH 

hradí nájemce 

Zprostředkování pronájmu nemovitostí pro bydlení nad 1 rok

od 2 měsíčních nájmů + DPH 

hradí nájemce 

Zprostředkování pronájmu nemovitostí pro komerční účely

1 - 2 měsíční nájmy + DPH 

Zajištění servisu převodu vlastnictví, když máte svého kupce

cena dohodou 

Nestandardní nemovitosti

cena dohodou 

 

2. Příprava a vyhotovení smluvní dokumentace

ceny vč. DPH 

Vyjednání a příprava kupní smlouvy advokátem, včetně návrhu na vklad do KN

od 4 500 Kč 

Zajištění advokátní úschovy peněz

od 4 500 Kč 

Sepsání plné moci advokátem

od 1 200 Kč 

Sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene

od 2 500 Kč 

Vyjednání a sepsání (pod)nájemní smlouvy bytu

od 2 000 Kč 

Vyjednání a sepsání nájemní/podnájemní smlouvy nebytového prostoru

od 4 000 Kč 

Vyjednání a sepsání kupní nebo nájemní smlouvy u nestandardní nemovitosti

cena dohodou 

Prohlášení vlastníka nemovitosti

od 8 000 Kč 

Stanovy SVJ

od 4 000 Kč 

Dokumenty budou objednány a vypracovány u smluvní advokátní kanceláře.

 

3. Znalecké posudky (zejména pro daň z nabytí)

ceny vč. DPH 

Znalecké posudky vypracované soudním znalcem

 

Bytová jednotka (dle velikosti a charakteru)

od 2 500 Kč 

Rodinný dům, chalupa (dle velikosti)

od 3 500 Kč 

Komerční nemovitosti (dle velikosti)

od 3 500 Kč 

Samostatené pozemky (dle sítí, využití, porostů)

od 2 500 Kč 

Posudky objednáváme u soudních odhadců a znalců.

 

4.  Odhady pro dědická řízení pro notáře

ceny vč. DPH 

Stanovení tržní ceny pro dědické řízení

800 -1 500 Kč 

Ceny platí pro běžné nemovitosti při dodání kompletních podkladů. V případě jejich doplňování a vzniku cestovních nákladů se mohou navýšit podle dohody. Stejně tak u nestandardních nemovitostí.

 

5. Jiné úkony objednané u RELIA samostatně

ceny vč. DPH 

Pokud se dále uvedené úkony realizují u zakázky, kde máme uzavřenou zprostředkovatelskou smlouvu, jsou již ceny za tyto úkony zahrnuty ve sjednané provizi a nejsou účtovány navíc (mimo správních poplatků).

Jednání na základě plné moci

520 Kč/hod 

Předání nemovitosti nebo družstevního bytu včetně vypracování předávacího protokolu

1 000 Kč 

Podání daňového přiznání dle zákona o dani z nabytí nemovitosti

900 - 1500 Kč 

Výpis z katastru nemovitostí elektronickou formou

83,3 Kč/strana  

Ověřený výpis z katastru nemovitostí

200 Kč + náklady 

Ověřování listin

200 Kč + náklady 

Osobní podání listiny - návrhu na vklad  -  do podatelny Katastrálního úřadu

300 Kč plus správní poplatek 1000 Kč 

Zajištění kopií ze sbírky listin, pozemkových knih, snímky aj.

300 Kč/hod 

Cestovní náklady

10 Kč/km 

Posouzení nemovitosti a jiné úkony makléře

500 Kč/hod 

 
K 1.1.2020 platná výše DPH činí 21%.
 
Ceník je platný od 1. 1. 2020.
 
Ing. Jiří Zeliesko
ředitel společnosti RELIA s.r.o.