Dobrý den pane Štychu,

daň činí 4% z prodejní ceny, nebo dle ocenění nemovitosti.

Při prodeji a směně jí platí stále ještě prodávající, pokud se nedohodne jinak s nabyvatelem. Nabyvatel (kupujícíé, je ze zákona ručitel). U ostatních případů jí hradí ze zákona nabyvatel.

Od 1.11.2016 dojde ke změně a plátcem daně z nabytí nemovitosti bude vždy nabyvatel.

Rozhodující proto bude datum, kdy se podá převodní smlouva na katastrální úřad k provedení vkladu. tedy u smlu, které se podají na katastrální úřad 1.11.2016 a dále, již bude plátcem ze zákona kupující.