Dobrý den paní A.
Při koupi nemovitosti je rozumné vždy využít prostředníka.
Realitní kancelář, nebo alespoň advokáta.
Realitní kancelář Vám celý prodej prověří komplexněji. Ověří, zda Vám nehrozí nějaké riziko např. z původního vlastnictví nemovitosti, ve vztahu k okolí nemovitosti, sítím, atd.. a připraví celou transakci tak, abyste se stala vlastníkem a nehrozily Vám žádná rizika.
Advokát Vám udělá servis částečný. V podobě kupní smlouvy a úschovy. Navazujícími věcmi se obvykle nezabývá.
Proč je dobrý prostředník, který toto umí řešit?
Protože prodávající chce peníze předem, s tím že až potom se na kupujícího převede vlastnictví. Jenže to je riziko pro kupujícího, že zaplatí a nestane se vlastníkem.
Kupující zase naopak by chtěl, aby prodávající na něj převedl vlastnictví a pak že mu zaplatí. Takto zase vzniká riziko pro prodávajícího, že vlastnictví převede a nedostane peníze.
Tyto dva protichůdné zájmy pak řeší odborné firmy, třeba jako RELIA, který umí nastavit proces tak, aby nebyla ani jedna strana v riziku. Aby se kupující stal vlastníkem a prodávající dostal své peníze.
Zorganizují transakci, kde uprostřed celého procesu se řeší deponování kupní ceny do úschovy a její výplata je podmíněna úspěšným převodem vlastnictví na kupujícího. Případně i předáním nemovitosti.
Obecně rizika prodávající „s.r.o.“ jsou podobná jako u jiných subjektů. Mohou se objevit např. nečekané exekuce, nebo jiná omezení  v průběhu transakce. problémy s daněmi atak.. A to Vám musí někdo, kdo tomu dobře rozumí, pohlídat.
Pokud byste měla zájem, můžeme Vám tuto službu nabídnout.

Přeji Vám mnoho úspěchů.
S úctou, Ing. Jiří Zeliesko, ředitel společnosti