„Koupili jsme dům, prodávající řekl, že si na něj půjčil od banky, ale že skoro vše vrátil. Teď po roce však za námi přišla banka a že náš dům musí prodat..“

Mezi jiná úskalí, která Vás mohou při koupi očekávat a to zejména:
• že dům bude zastaven ve prospěch banky,
• že na domě bude Vás omezující věcné břemeno,
• že budou na pozemku černé stavby,
• že třeba garáž stojí částečně na sousedově pozemku.
Takové a podobné případy Vás mohou v budoucnu přivést do nepříjemné situace a i připravit o peníze.
Jaká je Vaše ochrana?
První Vaší oporou Vám budou údaje z KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU. Katastrální úřady, mimo jiné, evidují všechny nemovitosti, jejich vlastníky a případná zástavní práva a břemena.
Na katastrálním úřadě Vám v úředních hodinách ochotně poskytnou o kupované nemovitosti potřebné údaje. Těsně před koupí, aby byly údaje aktuální, si tam vyzvedněte za poplatek 100,- Kč „VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ“ a za 50,- Kč „KOPII Z KATASTRÁLNÍ MAPY“ (od určitého počtu nemovitostí jsou poplatky vyšší).
Na výpisu se zejména dočtete:
• zda skutečně prodávající je majitelem těchto nemovitostí a je oprávněn je prodávat (POZOR na podvodníky)
• označení domu;
• označení pozemků, jejich velikosti a druhu;
• zda na nemovitostech nevázne zástava třeba nějaké banky; příklad rizik: pokud by dlužník, který se domem zaručil, přestal platit, banka by dům prodala;
• a zda není nemovitost zatížena nějakým břemenem; příklad rizik: budete muset strpět, že v domě na doživotí budou bydlet nějací lidé, nebo že přes Váš pozemek bude kdykoliv jezdit soused.

Podle kopie z katastrální mapy si odsouhlaste hranice pozemků, zda jsou na ní zakresleny všechny stavby a zda Vy někomu nebo někdo Vám nezasahuje něčím přes evidované hranice.

Druhým opěrným bodem jsou doklady prodávajícího. Měl by Vám ke všem stavbám předložit kolaudační rozhodnutí, nebo jiný obdobný doklad.
Nezřídka se totiž stává, že si někdo přistaví a užívá např. garáž, aniž by o tom stavební úřad věděl. Když ten to pak zjistí, bude požadovat na Vás jako na majiteli věc napravit, zaplatit pokutu, případně i stavbu svým nákladem odstranit.
V případě, že stavební řízení proběhlo a doklady chybí, je možné se je pokusit vyhledat v archivu stavebního úřadu.

V případě že budete mít pochybnosti o vedení hranic pozemků apod., doporučujeme přizvat si geometra, který jako jediný Vám dá naprostou jistotu a hranice na pozemku přesně vyznačí.
Třetím opěrným bodem bude pro Vás rada od člověka, který se v problematice velmi dobře vyzná.
Pokud prodej nemovitosti zajišťuje realitní kancelář, je na ní, aby všechny tyto rizika prověřila a na případné nedostatky Vás upozornila.
Pokud budou opravdu u nemovitosti shledány některé majetkoprávní a evidenční nedostatky nemusí to ještě překazit koupi.
Nabízí se Vám mj. několik možností:
- pokud to časově je možné, závady odstraní prodávající před prodejem,
- pokud nehodláte prodej zdržet a je to technicky možné, tak závady odstraní prodávající až po prodeji; aby to skutečně udělal můžete si jej pojistit tak, že část kupní ceny mu dáte až po opravě,
- nebo si nedostatky ohodnotíte, nemovitost s nimi koupíte, ale sníží se kupní cena.