„ Po roce užívání stavby se nám z krovů začali sypat piliny a při silném dešti se nám ve sklepě objevila voda. Přitom nám prodávající tvrdil, že střecha i izolace jsou v pořádku.“
 

Pokud kupujete jakoukoliv stavbu je vždy namístě seznámit se náležitě s jejím stavem.

Před koupí je dobré vědět jaké opravy a úpravy Vás očekávají, které z toho neprodleně, které počkají. Nezapomínejte, že zaplacení kupní ceny nemusí být jedinou investicí při koupi nemovitosti. Doplňující, avšak nedílnou součástí celkových nákladů na koupi nemovitosti a zahájení jejího užívání jsou náklady na nutné opravy. Dobrý hospodář, pokud odhalí závady, které zhoršují stav domu a tedy snižují jeho hodnotu, snaží se je odstranit.

Závady si můžete rozdělit do tří skupin:

A. Závady a poškození daná předchozím užíváním stavby:

 • mechanická poškození a opotřebení stěn, stropů, podlah, otvorů (okna, dveře), koupelnového vybavení apod. Tyto závady nejsou většinou závažné a lehce se odstraní při úvodních úpravách.

B. Závady ohrožující stav konstrukce, nebo vyžadující složitější mnohdy nákladná řešení; mezi typické patří:

 • vlhkost – pronikající od země (porušená izolace,..)
 • vlhkost stěn (poškozené žlaby, svody, tepelné mosty,..)
 • zatékání poškozenou střechou
 • narušení statiky domu (nerovnoměrné sedání půdy, mráz, nová komunikace v blízkém okolí, ..)
 • napadení dřevěných prvků, zejména krovů a stropů, dřevokaznými houbami, nebo hmyzem (nedostatečná, nebo žádná ochrana dřeva, změna prostředí - nové podmínky podporující škůdce,..)
 • plísně (vlhkost, tepelné mosty, nedostatečné větrání,..)
 • závady topení, instalace elektro, vody, odpadů,…

C. Zvláštní pozornost mají skryté závady Může to být některá závada uvedená ve skupině B., která se však bez dlouhodobého sledování stavby a jejích funkcí nedá objevit. Například:

 • poškozené izolace – jen při větších deštích se objeví ve sklepě voda,
 • narušená statika bez velkých projevů,
 • závadná voda ve studni – jediném zdroji vody, apod.

Aby se kupec dověděl o skrytých závadách je zájmem nejen jeho ale i prozíravého prodávajícího.

Proč? Aby se očekávaný přínos z prodeje nezměnil v nečekanou ztrátu! Kupec po objevení skryté závady má právo požadovat nápravu. Výsledkem by mohlo být, že by prodávající musel vrátit část, nebo dokonce celou kupní cenu (při odstoupení od kupní smlouvy). Svůj požadavek by mohl rozšířit o náhradu škody, která mu tak vznikla a pokud by mezitím stavbu stavebními úpravami zhodnotil, tak i úhradu těchto investic.

Šli byste do takového rizika?

Proto vězte prodávající, pokud má dům skryté vady, vždy na ně kupující upozorněte a nechte je uvést i do kupní smlouvy. Kupující bude vědět na čem je a nebude moci za prodávajícím později přijít s finančními nároky, že o nich nevěděl. Pokud nejste znalí stavebního řemesla doporučujeme vzít si na stavbu zkušeného stavitele, který Vás upozorní na případné závady. Zároveň Vám může i naznačit kolik budou asi opravy stát. Podle situace si pro téměř absolutní jistotu můžete vyžádat vyhotovení odborného posudku od specialistů. Službu si můžete vyžádat např. od autorizovaného statika, organizace provádějící radonový průzkum, Okresní hygienická stanice apod. Počítejte ale, že Vás to bude něco stát.