„ Koupili jsme si pozemek pro stavbu rodinného domku. Místo se nám líbilo a tak jsme respektovali i vysokou cenu. Jenže když jsme pak žádali o stavební povolení, tak jsme se dozvěděli, že na pozemcích není povolena výstavba.“

 

Pozemek si můžete kupovat z různých důvodů. V tomto článku se zaměříme na koupi pozemku pro výstavbu. Doporučíme Vám postup, jak se vyhnout zbytečným úskalím, která Vás na cestě k vytouženému záměru mohou potkat. Nezapomínejme, že i když se stanete vlastníkem pozemku, nemůžete si sním dělat vše co budete chtít. V každé zemi platí určité předpisy (zákony, vyhlášky, územní plány...), které ovlivňují nakládání s pozemky a způsoby jejich zastavění a ty je nutné respektovat.

Proto než podepíšete kupní smlouvu, učiňte v první fázi tyto 3 kroky:

1. Vyžádejte si od prodávajícího výpis z katastru nemovitostí a snímek z pozemkové mapy.

Podle těchto podkladů si ověřte velikost pozemku, jeho hranice a druh. Pokud zjistíte, že jde o stavební pozemek máte vyhráno. Naopak, pokud jde o zemědělskou půdu a to zejména ornou, mohou nastat komplikace.

2. Na oddělení územního řízení STAVEBNÍHO ÚŘADU, které spolupracuje s odborem územního plánu a architektury (obce), se dozvíte:

  •  zda je v dané lokalitě povolena výstavba;
  •  jaký druh výstavby (zóna bydlení, průmyslová,..);
  •  zda stavba zapadá do urbanistického záměru a jaké platí omezující podmínky (počet pater, poloha domu, apod.);
  •  zda pozemek není v památkové zóně.

3. Pokud se jedná o zemědělskou půdu zajděte si ještě na odbor životního prostředí obecního úřadu, nebo u velkých pozemků na referát životního prostředí okresního úřadu:

  •  zjistěte si, jestli Vám umožní vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu (podkladem pro rozhodnutí mj. bývá vyjádření z hlediska územního plánu)
  •  a za jakých podmínek.

Pokud si pomocí výše uvedených kroků ujasníte, že Váš záměr na pozemku je možné z hlediska legislativy uskutečnit, nastupuje druhá fáze ověřování – v dostatečné šíři pohledů posoudit technickou vhodnost pozemku a nároky na jeho přípravu k výstavbě. Pořadí fází může být opačné, záleží na Vás.