„Díky nízké ceně jsme si koupili trochu podmáčený pozemek. Pozemek odvodníme, dům zaizolujeme. Odvodnit se nám jej úplně nezdařilo – překvapila nás vydatnost přítoků. Stavební firma měla s vodou a základy velké problémy a samozřejmě nám je vyúčtovala. Dům je vlhký a při deštích chodíme kolem domu v holínkách.“ Po prověření pozemku na úřadech a seznámení se z jeho okolím se nyní zaměříme na vlastní pozemek a jeho vhodnost a připravenost ke stavbě. Zajímejte se o následující technická hlediska. 1. DOSTUPNOST POZEMKU  Zda je pozemek dostupný z veřejné komunikace. Kdyby tomu tak nebylo, tak: - buď Vás čeká přecházení a přejíždění přes cizí pozemek; tento stav je nutné podepřít písemnou smlouvou o věcném břemeni, kterou Vás za úplatu nechá majitel pozemku ve sjednaném rozsahu přecházet a přejíždět jeho pozemek, - nebo budete nuceni odkoupit si podíl na pozemku (soukromé komunikaci), přes který se na veřejnou komunikaci dostanete; tento způsob se praktikuje u nových zástaveb pozemků rodinnými domky (nezřídka se pak komunikace převádí do vlastnictví obce). - Jak je přístupová komunikace udržovaná. - Jak je v zimě protahovaná – komunikace nižších důležitostí, se protahují poslední v pořadí. 2. VLASTNOSTI POZEMKU - Sklon pozemku – příliš strmý prodražuje náklady na stavbu a pobíhat po něm také brzy unaví; pro pěstitele zejména severní sklon zmenšuje intenzitu dopadajících slunečních paprsků na zem -záhony. - Tvar pozemku – důležitý pro umístění stavby. - Voda – vlhkost: - zda není podmáčený, nebo bažinatý – pokud tam toto riziko je, nechejte si od odborníka prozkoumat, zda se dá voda trvale odstranit a za jaké náklady, - zda neleží v povodňovém pásmu – pokud ano, hledejte si raději jiný, - vysoká hladina spodní vody – komplikuje výstavbu a může zabránit podsklepení domu, nehledě na jeho budoucí údržbu. - Pohyblivý podklad – nákladné řešení pro zajištění statiky domu. - Skála na pozemku – komplikace výstavby – zvýšení nákladů. - Radon – překročení povolené hranice výskytu plynu vyžaduje odpovídající protiradonovou ochranu stavby. - Ochranné pásmo dopravních staveb – podél železnic, komunikací apod. vedou pásma určité šířky, ve kterých se nesmí stavět, nebo jen se souhlasem jejich správce. - Inženýrské sítě a jejich ochranné pásmo. Sítě vedoucí přes pozemek ať pod zemí, či vzduchem, Vás rovněž mohou omezit. Informace Vám podají správci sítí. Ideální pozemky takřka neexistují. Vaše volba bude vždy otázkou kompromisu.