„Koupili jsme si naivně levnější pozemek pro stavbu domku, sítě byly trošku dál, ale za tu cenu!? Jenže. Když jsme začali jednat, zjistili jsme že cena za připojení sítí vzdálených několik set metrů nám cenu pozemku zněkolikanásobí! Teď se jej snažíme radši prodat. Se ztrátou.“ POTŘEBA SÍTÍ Pro plnění funkcí stavby jsou nezbytné sítě. Budete chtít svítit, vařit, topit, umývat se, zalévat zahradu. Kde je nejbližší možnost připojit se na sítě hraje důležitou roli - ovlivňuje cenu: kupní cena za pozemek + cena za přivedení sítí na pozemek = skutečná pořizovací cena st. pozemku. Vězte, že přivedení sítí je poměrně nákladná záležitost. Pokud jsou na, nebo vedle pozemku máte vyhráno. Jinak si připravte pár set tisíc. Obejděte si před koupí správce sítí a ověřte si u nich, zda Vám umožní se na jejich rozvody připojit a kde. ELEKTŘINA - bez ní se neobejdete Správcem je příslušný energetický závod (v našem kraji závody SČE, a.s.). Na jeho odborném pracovišti zjistíte, kde se Vám nabízí nejbližší přípojné místo a zda Vám budou moci poskytnout požadovaný příkon. Nezřídka se stává, že příkon v daném místě je vyčerpán a jediným řešením pro Vás bude výstavba trafostanice. V praxi to znamená pár set tisíc za stavbu a pak ji darovat správci. VODA – můžete vybírat. Napojit se na místní vodovod: - tato varianta dominuje, neboť je největší zárukou trvalé dodávky pitné vody; - obraťte se na příslušný podnik (SČVaK), nebo obec, kde Vám poradí jak a kde se můžete připojit; pokud to jde... nebo čerpat vodu ze studny: - předpokladem je, že studnu lze vybudovat – bude mít vodu - a voda bude nezávadná – rozbor Vám mohou udělat na okr. hygienické stanici. ODPADNÍ A DEŠŤOVÁ VODA se musí někam odvádět, máte dvě řešení: - připojit se veřejnou kanalizaci; možnosti opět zjistíte na SČVaK, či u menších obcí na obecním úřadě; - nebo si vybudovat septik, resp. čističku odpadních vod. Výběr je dán možnostmi, kde není kanalizace musíte zvolit druhou variantu. TOPENÍ Připojení na dálkové zdroje: - tepla - horkovod nebo parovod – pokud je u pozemku, obraťte se na místní teplárnu; - paliva - zemní plyn - dnes u nás nejžádanější palivo; možnost připojení si můžete ověřit u Severočeské plynárenské, a.s.; Pokud není dálkový zdroj a nehodláte topit elektřinou, musíte počítat se stavbou zásobníku na palivo, např: - topný olej – v SRN a Rakousku pro domácnosti nejlevnější ekolog. topení, které konkuruje plynu; - plyny - propan, propan-butan,.. - uhlí, dříví,.. Výběr topení je nesmírně důležitý. Jaké vyberete, tolik budete po dlouhá léta platit. Dejte pozor na nynější zkreslení cen! TELEFON, KABELOVÁ TELEVIZE,..  O možnostech připojení telefonu se dozvíte u SPT Telecom, a.s., případně u správce místní kabelové televize.