Milion korun z Evropské unie využila RELIA na vzdělávání

Největší Liberecká realitní kancelář právě dokončila projekt RELIA – profesionální obchodníci s realitami. Společnosti, která příští rok oslaví již 20 let svého působení na trhu, se podařilo na tento projekt získat grant z Evropské unie.

Společnost RELIA s.r.o. patří již léta k nejznámějším realitním kancelářím v našem kraji. Po celou dobu svého fungování je propagátorem morálních hodnot, které v této oblasti podnikání nejsou až tak obvyklé. Ředitel společnosti Ing. Jiří Zeliesko razí názor, že poctivost a slušnost mají své místo i na realitním trhu a opírá se při tom o jednoznačnou oporu celého týmu společnosti.

I přes výše uvedené není obvyklé, aby dotaci získala realitní kancelář. Pokud vím, podařilo se to pouze 2 realitním kancelářím v ČR. Jak to, že patříte mezi ně pane Zeliesko?

„Nic není náhoda. Jde jen o to být ve správný okamžik na správném místě a být připravený. O teoretické možnosti získat dotaci jsme se dozvěděli při našich pravidelných schůzkách s odborníky na reality z celé ČR. Pak přišla náročná příprava zpracování žádosti o dotaci, která není vůbec jednoduchá. Hodně jsme se při tom spoléhali na odborníky připravující obdobné projekty. Připravenou a řádně odůvodněnou žádost jsme podali v roce 2009. Postupně jsme sledovali, jak jsou vyřazovány stovky a stovky konkurenčních projektů a naše žádost postupuje do dalších kol. Až nakonec po roce jsme s velkou radostí obdrželi konečné kladné stanovisko o poskytnutí dotace z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.“

image

Částka milion korun se zdá být dost veliká. Je jí vůbec možné rozumně využít?

„Celý školící projekt byl rozložen do 12 měsíců a čerpal se postupně. Navíc se částka týkala i naší dceřiné společnosti RELIA správa nemovitostí s.r.o., která byla partnerem projektu. Menší část se využila pro vybavení školících prostor. Hlavní část nákladů pak samozřejmě na vlastní školení, kde dominovaly kurzy zakoupené pro celou firmu. Menší část pak otevřené kurzy, kterých se zúčastnili někteří naši kolegové a Ti pak školili ostatní. Na to navazovaly další náklady s pořízením výukových materiálů, propagace projektu, ubytování u výjezdových školení atd.“

Jaký byl Váš hlavní cíl a podařil se Vám naplnit?

„Hlavním cílem projektu bylo prohloubení obchodních dovedností a znalostí managementu, lektorů a zejména profesionálních makléřů RELIA. S tím souviselo i zlepšení celého vzdělávacího systému společnosti na úroveň běžnou v západních zemích Evropské unie. Jen takovéto zvyšování akceschopnosti umožní v dnešní době realitním kancelářím obstát v konkurenčním prostředí. Vzdělávání bylo předem dopodrobna naplánováno a vše se nám podařilo stihnout. Musím pochválit všechny pracovníky společnosti, že vše zvládli i při svém náročné práci a bez toho, aby to pocítili naši klienti“ odpovídá Ing. Zeliesko.

Jak zúročíte tento projekt do budoucnosti pane Zeliesko?

„Vzhledem k aktuální mezinárodní hospodářské situaci dojde na našem realitním trhu k velkým výkyvům a na realitní kanceláře budou kladeny zásadně nové nároky. Díky realizovanému projektu věřím, že realitní makléři RELIA, kteří u nás prošli celým systémem, jsou na nové trendy dobře připraveni a budou moci vše ihned zúročit ve prospěch našich klientů. Navíc projekt se neukončí dotačním obdobím. Nastartovaný systém vzdělávání a