Úvod

Prodej Činžovní dům Liberec

Prodej Činžovní dům Liberec

Začátkem letošního roku jsme zadali inzerát na prodej nemovitosti na Tř.1.Máje v Liberci. Přihlásila se poměrně velká skupina realitních kanceláří, která měla zájem nabízenou nemovitost prodat. Téměř všem jsme dali možnost, aby se prezentovaly, předložili své návrhy o prodeji. Hned zpočátku na mne nejvýrazněji zapůsobila makléřka Vaší společnosti paní Lenka
Sůrová. Její návrh na prodej a naší prezentaci byl věcný, nepodbízivý a z mého pohledu velmi pragmatický. I při dalším postupu, kdy se Vaší společnosti podařilo velmi rychle získat kupce, se projevil velký profesionalismus paní Sůrové. S velkým počtem obtíží, které se při tomto prodeji objevily, se vypořádala velmi dobře. Jsem přesvědčen, že nebýt její účasti v tomto projektu, k prodeji by nedošlo. Protože i z naší strany byly určité obtíže, a byla to právě paní Sůrová, která je dokázala bravurně vybalancovat. Proto bychom chtěli Vaší realitní kanceláři poděkovat, že pověřila prodejem naší nemovitosti paní Lenku Sůrovou.
Za spokojené klienty s pozdravem Jiří Kyksa, Liberec 12/2015
Makléř Sůrová Lenka