Výběr z vykonávaných služeb:

 • evidence spravovaných nemovitostí a související agenda
  (pro správu vašich domů, bytů, obchodů, kancelářských budov, atp.)
 • komunikace s majiteli
 • vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace včetně archivace
 • komunikace s nájemci a uživateli bytů a nebytových prostorů
 • předávání a přejímání bytů a nebytových prostorů
 
 • pasportizace bytů a společných částí domu
 • komunikace s dodavateli
 • vystavování objednávek
 • obstarání běžných oprav, velkých oprav i rekonstrukcí
 • zajišťování revizí a předepsaných kontrol,
 • kontrola a odstraňování zjištěných závad
 • obstarání stavebních prací
 • zajištění pojištění domu

RELIA sprava_06

 

RELIA sprava_02

 • vedení technické dokumentace (projektová dokumentace, revize, pasporty apod.)
 • vypracování daně z nemovitosti
 • organizace členských schůzí a shromáždění vlastníků
 • zajištění řešení právních sporů
 • zpracování daně z nemovitosti
 

Informujte se

Pokud máte zájem o informace o možnostech správy vaší nemovitosti, nebo se chcete jinak poradit, nebo dozvědět více o tom, co nabízíme, kontaktujte naše pracovníky.

Pokud chcete spravovat Vaší nemovitost, kontaktujte ředitelku správy nemovitostí:
Jitka Eichlerová
739 550 105 
 
 
Pokud máte zájem o  pronájem bytu, nebo nebytových prostor, kontaktujte pracovnici obchodního úseku:
Brzobohatá Michaela
+420 731 504 741
brzobohata@reliasprava.cz
 
 

RELIA správa 07

 

Spravujeme desítky  domů, zde je ukázka několika z nich.

RELIA sprava 5 kvetna 

RELIA sprava Atlas

 

RELIA sprava M Moskevska 

RELIA sprava nam Dr Benese

 

RELIA sprava Perstyn