Ceník RELIA

Ceník služeb RELIA je sestaven z cen doporučených asociacemi realitních kanceláří.

Realitní činnost – provize za zprostředkování

Zprostředkování prodeje nemovitosti
3 – 6 % z kupní ceny + DPH
nebo dohodou

Zprostředkování pronájmu nemovitostí pro  bydlení do 1 roku

od 1 měsíčního nájmu + DPH 

hradí nájemce

Zprostředkování pronájmu nemovitostí pro bydlení nad 1 rok

od 2 měsíčních nájmů + DPH 

hradí nájemce

Zprostředkování pronájmu nemovitostí pro komerční účely
1 - 2 měsíční nájmy + DPH

Zajištění servisu převodu vlastnictví, když máte svého kupce

cena dohodou 

Nestandardní nemovitosti

cena dohodou 

Příprava a vyhotovení smluvní dokumentace

k cenám se připočítává DPH

Vyjednání a příprava kupní smlouvy advokátem a úschovy kupní ceny,

 včetně návrhu na vklad do KN
od 6 500 Kč

Zajištění advokátní úschovy peněz
od 4 000 Kč 

Sepsání plné moci advokátem

od 1 200 Kč

Sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene advokátem
od 5 500 Kč

Vyjednání a sepsání (pod)nájemní smlouvy bytu
od 4 000 Kč

Vyjednání a sepsání nájemní/podnájemní smlouvy nebytového prostoru

od 4 000 Kč

Vyjednání a sepsání kupní nebo nájemní smlouvy u nestandardní nemovitosti
cena dohodou

Prohlášení vlastníka nemovitosti
od 8 000 Kč

Stanovy SVJ

od 4 000 Kč

Dokumenty budou objednány a vypracovány u smluvní advokátní kanceláře.

Odhady pro dědická řízení pro notáře

ceny vč. DPH

Stanovení tržní ceny pro dědické řízení
1000 - 1 900 Kč

Ceny platí pro běžné nemovitosti při dodání kompletních podkladů.
V případě jejich doplňování a vzniku cestovních nákladů se mohou navýšit podle dohody.
Stejně tak u nestandardních nemovitostí.

Jiné úkony objednané u RELIA samostatně

ceny vč. DPH

Jednání na základě plné moci
520 Kč / hod

Předání nemovitosti nebo družstevního bytu včetně vypracování předávacího protokolu
1 000 Kč

Podání daňového přiznání dle zákona o dani z nabytí nemovitosti

900 - 1500 Kč

Výpis z katastru nemovitostí elektronickou formou
83,3 Kč / strana

Ověřený výpis z katastru nemovitostí
200 Kč + náklady

Ověřování listin

200 Kč + náklady

Osobní podání listiny - návrhu na vklad  -  do podatelny Katastrálního úřadu
300 Kč plus správní poplatek 2000 Kč

Zajištění kopií ze sbírky listin, pozemkových knih, snímky aj.
300 Kč / hod

Cestovní náklady

10 Kč / km

Posouzení nemovitosti a jiné úkony makléře
500 Kč / hod

K 1.1.2020 platná výše DPH činí 21%.
 
Ceník je platný od 1. 1. 2020.
 
Ing. Jiří Zeliesko
ředitel společnosti RELIA s.r.o.