Obchodní podmínky RELIA

Vážení klienti, naše společnost má zájem s vámi jednat vždy přímo a férově. Pokud vstoupíme do obchodního vztahu, bude vždy založen na vyrovnané smlouvě, která nebude odkazovat na další listiny, případně mnohastránkové obchodní podmínky. Vše potřebné bude obsaženo ve vzájemně odladěné smlouvě. Obchodní podmínky, se proto týkají zejména jednání než dojde k uzavření dohody, nebo smlouvy s klienty.

RELIA a klienti (prodávající, nebo pronajímatelé)

RELIA nabízí nemovitosti výhradně na základě písemného pověření jejich majitelů. Tedy zprostředkovatelské smlouvy s přehledným vyjasněním povinností realitní kanceláře a nastavení závazných parametrů prodeje.

 

Jedině takováto forma umožňuje nabízet nemovitosti tak, aby majitelé měli kontrolu nad prací realitní kanceláře.

 

Pokud je navíc sjednáno výhradní zastoupení, je vytvořen předpoklad proto, aby prodejní řízení umožnilo dosáhnout nejvyšší prodejní cenu.

 

Pokud by majitelé - klienti byli nespokojení, mohou díky písemné smlouvě reklamovat službu dle Reklamačního řádu. Pokud by nebyla reklamace vyřízena ke spokojenosti klienta, najdou v Reklamačním řádu možnosti dalšího zákonného postupu, jak se domáhat svých práv.

RELIA a zájemci o nemovitosti

Obchodní podmínky jednání o možné koupi, případně smlouvě, týkající se nabídek společnosti RELIA s.r.o.

 

Společnost RELIA s.r.o. společně s majiteli nemovitostí obvykle vyjednávají s více zájemci o koupi, nebo pronájem nabízených nemovitostí, družstevních podílů a jiných nabídek a volí vždy nejlepší a nejvýhodnější řešení.

 

Prodávající (pronajímatel) mají právo vyhodnotit nabídku zájemců a vybrat si zájemce podle svého uvážení. Zároveň si vyhrazují právo, společně se společností RELIA s.r.o.,  podmínky i parametry měnit v reakci na jejich zájmy a své obchodní a provozní potřeby a vývoj na trhu.  V případě více zájemců může být zvolena metoda výběru kupujícího formou zjednodušené aukce. 

 

S ohledem na výše uvedené může být jednání o uzavření smlouvy nebo změny smlouvy ukončeno kdykoli před jejich uzavřením.

 

Do uzavření písemné smlouvy, nevynakládejte proto žádné náklady směřující k plnění předmětu zamýšlené smlouvy nebo jeho přípravě. 

 

Pokud by stranám mohla vzniknout škoda neuzavřením smlouvy, musí si během jednání sdělit předem nejvyšší částku případné náhrady škody, která by jim mohla neuzavřením smlouvy vzniknout. Jiné nároky nejsou pro společnost RELIA s.r.o. a její klienty (majitele nemovitostí) předvídatelné a nelze k nim přihlížet.

 

Smlouvy o smlouvě budoucí, nebo Smlouvy rezervační, jsou společností RELIA s.r.o. uzavírány výhradně v písemné formě. Na ústní přísliby není možné brát zřetel. Účastí na prohlídce nemovitosti klient vyjadřuje Souhlas s těmito obchodními podmínkami.

 

Podrobnější podmínky si vyžádejte vždy při zahájení jednání se společností RELIA s.r.o.

 

Použitá schémata a vizualizace u nabídek, jsou pouze ilustrační a mohou se odlišovat od skutečnosti.

 

Nábytek a vybavení zobrazené na fotografiích u nabízených nemovotostí není součástí nabídky.