Poslání RELIA

Prospěch pro klienty

Relia je spolehlivý, rychlý a aktivní prodejce nemovitostí.

 

Zlepšení povědomí o realitní práci

Poctivým a profesionálním přístupem zvyšujeme renomé realitní profese.

Hodnoty RELIA

Proaktivní tvořivý přístup

Práce v realitách nás baví
Pozitivní myšlení a aktivní přístup jsou základem úspěšné budoucnosti
Poctivost a slušnost mají své místo i na realitním trhu
Úspěch není náhoda, je výsledkem našeho cíleného a řízeného snažení

Zodpovědnost a poctivost

Všechny transakce vedeme tak, aby z nich měli prospěch všichni zúčastnění
Každý z nás je zodpovědný za splnění svých závazků vůči zákazníkům, společnosti i sobě samotnému
Úspěch firmy stojí jak na spokojených zákaznících, tak i zaměstnancích a partnerech společnosti

Profesionalita

Budoucnost stavíme na profesionalitě; profesionálem je ten, kdo skutečně umí svoji práci, systematicky se vzdělává a dobře zná svůj trh
Týmová práce, výměna zkušeností, vzájemná podpora a zastupitelnost jsou nezbytné pro naplňování našeho poslání

Zdravé sebevědomí

Opíráme se o úspěšnou historii společnosti RELIA (od 1992), její zkušenosti i znalosti
Známe svou hodnotu, jsme hrdí na svou práci, na to že jsme součástí týmu RELIA