Nezapomeňte na daň z nemovitých věcí - rok 2024 přináší změny a její navýšení

Jak se připravit na změny v dani z nemovitých věcí platné od roku 2024


Přiznání k dani z nemovitých věcí do 31. ledna 2024

Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí do konce ledna 2024 se týká nejen nových vlastníků nemovitostí, ale i těch, kdo v minulém roce provedli změny ve vlastnictví nebo stavební úpravy, jako je například přístavba, demolice, změna využití nemovitosti.

Nově však může povinnost podat přiznání vyplynout i pro ty vlastníky, kteří nezaznamenali žádné změny, a to na základě novely Zákona o dani z nemovitých věcí.


Jaké jsou hlavní novinky?


1. Novela zákona o dani z nemovitých věcí: Novela přináší řadu změn, které se dotknou některých poplatníků daně z nemovitých věcí.

Většina z vás však nebude muset kvůli novele podnikat žádné kroky, jelikož změny zohlední správce daně automaticky.


2. Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí: V některých situacích bude nutné podat daňové přiznání. Doporučujeme Vám zkontrolovat, zda do této skupiny náležíte.


3. Informace pro placení daně jsou doručované poštou (složenka), ale mohou být i mailem, nebo do datových schránek: Pokud si požádáte FÚ, může vám být výzva k zaplacení zasílána do mailu. Pokud máte zřízenou datovou schránku, obdržíte informace pro placení daně z nemovitých věcí přímo do ní.


4. Možnost elektronického podání daňového přiznání: Využijte možnost přístupu do Online finančního úřadu a podejte daňové přiznání k dani z nemovitých věcí elektronicky z pohodlí domova.


5. Předvyplnění daňového přiznání: Nově můžete využít službu Předvyplnění daňového přiznání údaji z finančního úřadu a katastru nemovitostí, která je spuštěna v rámci pilotního provozu. Tato služba je dostupná uživatelům Daňové informační schránky plus (DIS+) na portálu MOJE daně. Můžete si jí lehce zřídit i vy.


6. Revize katastru nemovitostí: Revize katastru může mít vliv na výši daně z nemovitých věcí. Je důležité sledovat, zda došlo k nějakým změnám, které by se mohly týkat vaší nemovitosti.


7. Změny v sazbách daně: Novelou zákona se navyšují sazby daní o cca 80 %. A to jak z pozemků, tak i ze staveb a jednotek. Sazby daně z nemovitých věcí se mohou měnit i v závislosti na místním koeficientu stanoveném obcí.

Finanční úřad výši daně přepočítá automaticky.


Podrobný návod pro naše klienty


Pro naše klienty jsme připravili podrobný návod, který jim poskytne veškeré potřebné informace o tom, jak správně postupovat při podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. V návodu naleznete instrukce, jak daňové přiznání vyplnit, kde získat nezbytné koeficienty a formuláře, a také jak zjistit, zda vás zasáhne povinnost podání nového daňového přiznání, i pokud se ve vaší situaci v uplynulém roce neodehrály žádné změny.

Přístup k tomuto důležitému článku bude v nejbližších dnech zaslán všem našim klientům prostřednictvím e-mailu od jejich osobních makléřů.


Liberec, 6.1.2024

Ing. Jiří Zeliesko, ředitel společnosti