RELIA je Dobrým andělem

Od roku 2019 každoročně  RELIA  finančně přispívá na konto DOBRÉHO ANDĚLA.

Stejně tak jsme přispěli a ještě přispějeme i v letošním roce 2022.
DOBRÝ ANDĚL díky dárcům významně pomáhá potřebným rodinám, tisícům nemocných. Léčba závažných onemocnění je dlouhodobá. Rodiny příjemců tak potřebují pravidelnou pomoc Dobrých andělů, která jim pomáhá pokrýt jak výdaje s léčbou spojené, tak pokles příjmů.
Jsme rádi, že jím můžeme pomoci i my, naše realitní kancelář.