Třetina Čechů má finančního poradce. Jak jsou spokojení?

Víc než třetina obyvatel Česka (35 procent) má svého finančního poradce, dalších deset procent ho mělo v minulosti. Ukázal to květnový průzkum České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF).


Asociace se ptala prostřednictvím internetového nástroje Instant Research Ipsos reprezentativního vzorku 1021 lidí ve věku od 27 do 65 let s čistým příjmem domácnosti nad 20 tisíc korun.


S finančním poradcem lidé nejčastěji řeší nejsložitější finanční produkty: životní pojištění (64 %), pojištění domácnosti a nemovitosti (42 %), hypotéky (40 %) a investice (38 %). Aktuálně však chtějí s poradci řešit především investice a ochranu úspor před znehodnocením dvoucifernou inflací (50 %), podpojištění domácnosti a nemovitosti (21 %) a otázku financování bydlení (19 %).


„I když se můžeme u veřejnosti někdy setkat s negativními názory na finanční poradce, tak z výzkumu jednoznačně plyne, že tyto názory mají lidé, kteří s finančním poradcem nemají osobní zkušenost. Z těch, kteří s nimi spolupracují, je totiž 80 % s jejích prací spokojeno, 15 % nemělo vyloženě pozitivní, ale ani negativní zkušenost a jen 5 % bylo nespokojeno,“ říká Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.


„Pro řízení osobních financí je klíčová dlouhodobost a kontinuita. Proto je potěšující, že z těch, kteří mají nebo měli finančního poradce, ho drtivá většina (80 %) využívá dlouhodobě nebo alespoň opakovaně,“ dodává Černoch.


Na otázku, jak by charakterizovali svoji dlouhodobou spolupráci s finančním poradcem, lidé nejčastěji mluví o vztahu založeném na důvěře (54 %) a o profesionálovi, který je nikdy nezklamal (38 %). Žádná finanční tajemství před svým poradcem nemá 20 % lidí. A desetina říká, že jejich profesionální vztah se časem změnil v osobní přátelství.


Na spolupráci s finančním poradcem si lidé nejvíc cení, že má přehled o všech produktech na trhu (38 %) a že jim je zprostředkuje za výhodnějších podmínek, než kdyby si je sjednávali sami (33 %). Důležité pro klienty je i to, že jim pomůže zorientovat se ve finanční situaci a oni tak dosáhnou cíle, které chtějí.


Co ještě průzkum ukázal? Když Češi potřebují zjistit víc informací a nechat si poradit ohledně finančních produktů (například pojištění, spoření, investice, zajištění na stáří či finanční plánování), jdou nejčastěji právě za finančními poradci (31 % dotázaných). Čtvrtina lidí však má největší důvěru ve finanční rady partnera či partnerky (25 %). Často se spoléhají i na „zdravý selský rozum“ a věří, že se zorientují ve financích sami. Proto čerpají informace z webů finančních institucí (23 %) a ze specializovaných nezávislých webů (22 %).


Jen 14 % dotázaných uvedlo, že má jasný finanční plán s odpovídajícími finančními produkty a pravidelně ho aktualizuje podle vývoje příjmů a svých cílů. Víc než pětina (21 %) respondentů sice finanční plán má (včetně nastavených finančních produktů), ale sestavuje ho spíš intuitivně a systematicky ho neaktualizuje. Naproti tomu 45 % lidí plánuje jen pokrytí běžných výdajů na chod domácnosti a 13 % dokonce neplánuje finance vůbec.


Zdroj: https://www.penize.cz/